Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Informacja

23.12.2019


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje,
że dnia 24.12.2019 r. kasa urzędu będzie czynna
do godziny 11:30
Informacja dotycząca przyjmowania deklaracji na kolektory

23.12.2019


INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA DEKLARACJI
NA KOLEKTORY
SŁONECZNE ORAZ INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

W ZWIĄZKU Z URLOPEM DEKLARACJE DOTYCZĄCE OZE BĘDĄ RÓWNIEŻ PRZYJMOWANE
W DNIACH 30 – 31 GRUDNIA 2019 R.

W DNIACH 24 ORAZ 27 GRUDNIA DEKLARACJI NIE PRZYJMUJEMY
Nowe ogłoszenie

20.12.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2020 i 2021.


Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

20.12.2019
Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób możemy wygenerować na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego można znaleźć na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/


Nowe ogłoszenie

20.12.2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa w Biebrzańskim Parku Narodowym:
https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=412


Zaproszenie na Wigilię Miejską

18.12.2019
Zakończenie robót budowlanych dot. projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”

17.12.2019


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończono roboty budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”

Zadanie było realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 roku.

11.12.2019

W związku z pracami nad uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyjmuje w terminie do 20 grudnia 2019 roku zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na rok 2020.

W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacji na temat planów w zakresie upraw maku bądź konopi włóknistych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia ww. upraw do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 15), w terminie do 19 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 art. 18), uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Dodatkowo w art. 45 przedmiotowej ustawy wskazano, iż uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Odbiór robót związanych z remontem drogi dojazdowej w m. Bagny

11.12.2019

Dnia 11 grudnia 2019 roku dokonano odbioru robót związanych z Remontem drogi dojazdowej, część działki nr 170 w miejscowości Bagny.
W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 250 mb. szerokości 5,0 m. oraz przepust śr. 40 cm.
Wartość zadania wynosi 18 016,39 zł (słownie: osiemnaście tysięcy szesnaście, 39/100 zł)
Wykonawcą był Zakład Usług Rolniczych i Transportowych Żwirownia Lipsk II Krzysztof Zieziula, 16-300 Augustów, ul. Masztowa 9.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka.
Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

11.12.2019

Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
potrzebuje naszej POMOCY!

33 - letni Sylwiusz Rećko,
mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
w lipcu 2018 roku uległ wypadkowi. Ten dzień, ta jedna chwila zmieniła wszystko w życiu Sylwka. Zabrała Mu sprawność i samodzielność.
Diagnoza:

TRWAŁE USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO!!!

Od ponad roku Sylwiusz wymaga pomocy w najprostszych czynnościach życia codziennego. Nie chodzi, nie siedzi, nie może samodzielnie zmienić pozycji ciała. Nogi są bezwładne, a niesprawne ręce nie pozwalają na utrzymanie kubka, telefonu czy książki……….. Świat dotychczas radosnego, pełnego życia Sylwka ograniczył się do pokoju i łóżka.

Jedyną szansą Sylwka na odzyskanie namiastki sprawności z przed tragicznego wypadku jest kosztowna i długa

SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA!!!

Sylwek WALCZY!!!


Do dnia 31 stycznia 2020 roku za pośrednictwem Fundacji Siepomaga prowadzona jest zbiórka pieniędzy na intensywną rehabilitację Sylwka.
Czas ucieka, a do powodzenia zbiórki brakuje ponad 130 tysięcy złotych.
Pomóżmy Sylwkowi w toczonej walce o namiastki samodzielności!
Nie pozwólmy utracić nadziei i wiary w ludzi!

Nie czekaj!

Wejdź na stronę internetową:
https://www.siepomaga.pl/sylwiusz

Kliknij WESPRZYJ!

Sylwiusz potrzebuje naszego wsparcia i pomocy - nie tylko finansowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 (budynek Urzędu Miejskiego, I piętro pok. 21 – 27), tel. 85 7121246, 85 712363.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.