Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Pierwszy transport do punktu szczepień

11.03.2021

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla seniorów, którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich.

W akcję pomagającą w dotarciu do punktów szczepień włączyli się strażacy z OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka.

11 marca 2021 r. został zorganizowany pierwszy transport w gminie Dąbrowa Białostocka - druhowie z OSP w Dąbrowie Białostockiej i Kamiennej Starej pomogli dotrzeć do punktu szczepień starszemu mieszkańcowi gminy.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.
Spotkanie w sprawie remontu dworca PKP w Dąbrowie Białostockiej

11.03.2021

11 marca 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Pawłem Wnukowskim wzięli udział w spotkaniu, na którym Prezes PKP S.A. Ireneusz Maślany potwierdził, że dworzec PKP w Dąbrowie Białostockiej zostanie wyremontowany do 2023 r. Podczas spotkania omówiono koncepcję nowego dworca z dyrektorem Wojciechem Zabłockim oraz pracownikami PKP.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania za wsparcie tego pomysłu: Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu, Radnemu Województwa Podlaskiego Pawłowi Wnukowskiemu oraz Radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej: Zbigniewowi Bałdowskiemu oraz Łukaszowi Owsiejko.

Przekazanie nakrętek zebranych przez mieszkańców gminy

11.03.2021

10 marca 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz przy współpracy z PGKiM w Dąbrowie Białostockiej przekazał plastikowe nakrętki zebrane przez mieszkańców gminy. Nakrętki zostaną spieniężone, a dochód zostanie przeznaczony na terapię genową w walce z SMA Nikosia Wasilewskiego.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania Prezesowi i pracownikom spółki PGKiM w Dąbrowie Białostockiej za pomoc w transporcie nakrętek oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do ich zebrania.

Żeby zdobyć sumę pieniędzy potrzebą na leczenie Nikosia, rodzice zdecydowali się również na publiczną zbiórkę pieniędzy za pośrednictwem wyspecjalizowanego portalu. Starają się też poruszyć serca ludzi poprzez media. Pomóżmy więc małemu Nikosiowi i przyłączmy się do walki o Jego przyszłość. Wystarczy wejść na stronę internetową: Siepomaga.pl/zycie-nikosia i za jej pośrednictwem wpłacić dowolną kwotę.


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2021
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w MOPS

10.03.2021

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej i Komisji Rewizyjnej

10.03.2021

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16.03.2021 r. o godz. 8:30 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

08.03.2021

obraz
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08.03.2021
Dofinansowanie inwestycji dotyczących bazaru miejskiego oraz przebudowy trybun na stadionie miejskim

03.03.2021


DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DOTYCZĄCYCH BAZARU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWY TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM

W związku z aplikowaniem o środki finansowe w naborach wniosków o udzielenie wsparcia ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański w Suchowoli, Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji dwóch wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

Pierwszy z nich dotyczy Rewitalizacji terenu bazaru miejskiego przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Białostockiej. Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę 10 wiat handlowych, budowę budynku zaplecza higieniczno – sanitarnego, utwardzenie i zagospodarowanie terenu, budowa placu zabaw, budowa instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie nowych funkcji pozwalających na ożywienie społeczne i gospodarcze (poprawa zaopatrzenia w lokalne produkty, rozwój małej przedsiębiorczości handlowej, przyrost miejsc pracy), integracja społeczna wskutek stworzenia atrakcyjnej i aktywnej lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa atrakcyjności turystycznej i estetyki przestrzeni.
Planowany koszt całkowity projektu wynosi 477 290,39 zł, w tym dofinansowanie 85 %, co stanowi kwotę 405 696,80 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Drugi projekt dotyczy Modernizacji trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Planowany zakres inwestycji obejmuje prace modernizacyjne polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej chodników, schodów, trybun, wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu siedzisk, montażu stelażu stalowego pod siedziska i zamocowanie siedzisk, wykonaniu dwóch zewnętrznych balustrad schodowych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz poprzez poprawę bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
Planowany koszt całkowity projektu wynosi 162 093,47 zł, w tym dofinansowanie 63,63 %, co stanowi kwotę 103 140,00 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.