Ważne wiadomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

13.05.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Informacja o wyniku przetargu

12.05.2021

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/21 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA Sportage, informujemy o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 maja 2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 o godz. 10.

Z powodu braku ofert kupna, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12.05.2021

Wszystkim pielęgniarkom i położnym
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
składa najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.
Dziękuje Wam za ciężka pracę w szczególności w trakcie tych trudnych czasów pandemii.
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA

12.05.2021


Kolejna edycja naszego ekologicznego programu
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA
Już w przyszły poniedziałek 17 maja 2021r.


OTWARCIE MIESZKANIA TRENINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

07.05.2021

Uczestniczymy w wielu projektach, a jeszcze więcej składamy wniosków by rozwijać naszą gminę Dąbrowa Białostocka.Wczoraj otworzyliśmy wspaniałe mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych. Innowacyjny program do którego jako burmistrz przystąpiłem od początku kadencji, by pomóc usamodzielnić się osobom niepełnosprawnym z gminy Dąbrowa Białostocka. Pilotażowy program w województwie podlaskim przyniósł niepowtarzalny efekt jako pierwsi zakończyliśmy remont, wyposażenie i rekrutacje osób. Zostaliśmy prekursorami nowej dziedziny funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie samodzielnie. Program „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” jest programem, który powinien być realizowany we wszystkich gminach w Polsce. Wykonanie remontu trwało niespełna 2 miesiące, kolejne 2 miesiące to czas na wyposażenie pod wymiar oraz zakup sprzętu elektronicznego i codziennego użytku.
Słowa podziękowania kieruje do pracowników ROPS w Białymstoku za przyjęcie mnie i gminy do projektu, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie za koordynację i opiekę merytoryczną, Urzędowi Marszałkowskiemu z Marszałkiem oraz Radnym Paweł Wnukowski za wspieranie naszych inicjatyw prawnie i organizacyjnie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z panią kierownik Agnieszka Poważa za pomoc w rekrutacji mieszkańców, Radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z Przewodniczącym Adam Wojteczko na czele za wspieranie mnie jako burmistrza i motywowanie do kolejnych działań. Dziękuje również firmie z Dąbrowy Białostockiej Dąbnica Sp za solidne i dobre wykonanie remontu i wyposażenia, oraz telewizji SokolkaTV za materiał filmowy i isokolka za udostępnienie zdjęć.


Dofinansowanie na Klub Seniora+

07.05.2021

Nasza mała gmina ciągle się rozwija na różnych szczeblach i płaszczyznach życia naszych mieszkańców. Mamy kolejne dofinansowanie tym razem na Klub Seniora+Wszyscy wiemy, że dąbrowscy seniorzy są bardzo aktywni, podejmują wiele inicjatyw i czynnie uczestniczą w życiu społecznym gminy, do tej pory brakowało jednak miejsca, w którym mogliby się czuć jak u siebie w domu. Niebawem ten stan rzeczy pójdzie w zapomnienie!Dzięki aplikowaniu przez Gminę Dąbrowa Białostocka do programu „Senior+” starsi mieszkańcy naszego miasta i gminy zyskają przyjazny, dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań obiekt – Klub Senior+. Pomieszczenia w budynku Komisariatu Policji przy ul. 1000-elcia zostaną odnowione i odświeżone. Powstanie sala obrad, kuchnia, pomieszczenie biblioteczno-komputerowe oraz sala do ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych. By ułatwić dostęp do Klubu dla osób o szczególnych potrzebach zamontowana zostanie platforma dla wózków inwalidzkich. Lokal zyska niezbędne wyposażenie: meble, zabudowę kuchenną, sprzęt AGD i przybory kuchenne, zestaw nagłośnieniowy, projektor, telewizor, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, wyposażenie do sali ćwiczeń i inne niezbędne urządzenia. Dofinansowanie wyniesie 62.000 zł, zaś wkład własny gminy to 15.500 zł. Tak wygląda obecnie lokal, który niedługo stanie się Klubem Seniora.Dla Was Drodzy Seniorzy


Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim

06.05.2021Dziś w Gminie Dąbrowa Białostocka jak co roku od 2019 obchodzony jest Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim pseudonim Garda, Izabelka.

Wspominamy naszego wielkiego bohatera i mieszkańca ziemi dąbrowskiej. Pamięć o Gen. Godlewskim jest dopóty żywa dopóki my przekażemy wieść młodym pokoleniom o Jego czynach i zasługach.
Generał Godlewski przebył długą drogę by wrócić do Ojczyzny z Imperium Rosyjskiego. I wolnej Ojczyźnie poświęcił całe życie. W 1920 roku - w wojnie polsko- bolszewickiej walczył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 roku wstąpił do podziemia. Tam działał w strukturach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Był komendantem AK Obszaru Białystok, a później Okręgu Kraków. Zmarł pod koniec kwietnia lub w początku maja 1945 w obozie Mauthausen-Gusen Niemcy z wycieńczenia i zastosowanej wobec Niego głodówki.
Był to nasz rodak, chcemy o nim pamiętać. 3 maja składamy kwiaty pod pomnikiem generała Sulika, zaś dziś – pod pomnikiem tu, w Harasimowiczach. Pamiętamy o wszystkich bohaterach – mówił burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz. – Zachęcam mieszkańców gminy, ale także przejezdnych i turystów, aby zatrzymać się pod tym pięknym obeliskiem.


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

05.05.20213 maja 2021 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Stanisława B.M., w której uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe: OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Na koniec mszy uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Następnie pod pomnikiem Generała Nikodema Sulika nastąpiło uroczyste złożenie wieńców oraz kwiatów przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, Ks. Proboszcza Adama Horaczego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pawła Wnukowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Wojteczko, oraz delegacje: Straży Granicznej, Strażaków Gminnej OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Rady Seniorów, Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku, Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, harcerzy 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius", Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Szanowni Państwo zgromadzeni na Gminnych obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 maja, drodzy mieszkańcy.
230 lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Konstytucja 3 Maja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii.Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm znacznej części Polaków. Niosła nadzieję na przemiany, których konieczność była coraz powszechniejsza. Była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej.Na myśl przychodzą dziś słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone przed laty w czasie nabożeństwa dziękczynnego, który powiedział wtedy: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”.
W te pierwsze majowe dni postać Ojca Świętego bardzo mocno zawierzonego Maryi w słowach ,,Totus Tuus’’ cały Twój poszukujemy zjednoczenia i pomocy w tych trudnych czasach pandemii. Symbolami naszego przywiązania do Ojczyzny i jedności niech będzie modlitwa w kościołach, domach w gronie rodziny, kapliczkach przydrożnych oraz towarzysząca nam nieustanie flaga biało-czerwona. Dumna i niezwyciężona głosząca wspólnotę myśli i serc naszych. Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II, z chwały patriotycznych czynów naszych przodków i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świecie. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który powtarzał – „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana.” Witaj majowa jutrzenko świeć naszej Polskiej krainie przynoś nam zawsze pokój i nadzieję oraz miłość i sprawiedliwość.
Słowa podziękowania kieruje do wszystkich delegacji zgromadzonych na uroczystości Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko z Radnymi, Straż Graniczna w Nowym Dworze, Gminne OSP Antoni Hrynkiewicz, Stanisław Kirejczyk z pocztem sztandarowym, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy z pocztami sztandarowymi, Rada Seniorów z Przewodniczącym Stanisławem Danilewicz, Harcerze drużyn Dąbrowskich, Klasa mundurowa z LO w Dąbrowie Białostockiej, chór parafialny z organistą Kazimierzem Gniedziejko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej z dyrektorem Maćkiem Sulikiem oraz wszystkim zgromadzonym.Życzenia z okazji Dnia Strażaka

05.05.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

30.04.2021
Życzenia Wielkanocne

30.04.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

30.04.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.04.2021


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż dzień 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 r.
W związku na powyższe Urząd Miejski jak i inne jednostki funkcjonujące w budynku Urzędu będą nieczynne.


Wyrazy głębokiego współczucia

26.04.2021
Wyrazy głębokiego współczucia

23.04.2021
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

22.04.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

22.04.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.


Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

09.04.2021

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczychim. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiegopn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w Różanymstoku 4/1.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy
–posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
–osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 08.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 15.04.2021r. – 30.04.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciw wskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Białostocka oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1, w godz. 8.00 - 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 .Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy -
https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

19.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Zachęcamy do głosowania w konkursie „Kolorowe stołówki”

10.03.2021

obraz

„Jaka powinna być szkolna stołówka? Przytulna, przyjemna, a przede wszystkim kolorowa! Bo wtedy wszystko nie tylko wygląda, ale i smakuje lepiej” – przekonują organizatorzy konkursu „Kolorowe stołówki”. O metamorfozę szkolnej jadalni walczy m.in. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zachęca mieszkańców naszej gminy do oddania głosu na Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej (klikając w kolorowy baner). Codziennie jedna osoba może oddać jeden głos, więc jeśli będziecie to robić każdego dnia, podarujecie wybranej szkole kilkadziesiąt głosów. Każdy głos jest na wagę złota. Akcja trwa do 15 maja 2021 r. Liczymy na Państwa głosy.


Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

08.03.2021

obrazInformacja o transporcie w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19

19.01.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że zapewni transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jeżeli jesteś mieszkańcem z terenu gminy Dąbrowa Białostocka i jesteś osobą:
- posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
- masz umówiony termin szczepienia;

możesz skorzystać z bezpłatnego transportu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.

Placówki wykonujące szczepienia w Dąbrowie Białostockiej:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Hugona Kołłątaja 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Gabinet zabiegowo-szczepienny
3-go Maja 1C
16-200 Dąbrowa Białostocka

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Marii Skłodowskiej - Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka

obraz


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

13.05.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Informacja o wyniku przetargu

12.05.2021

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/21 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA Sportage, informujemy o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 maja 2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 o godz. 10.

Z powodu braku ofert kupna, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12.05.2021

Wszystkim pielęgniarkom i położnym
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
składa najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.
Dziękuje Wam za ciężka pracę w szczególności w trakcie tych trudnych czasów pandemii.
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA

12.05.2021


Kolejna edycja naszego ekologicznego programu
NAKRĘĆ SIĘ NA DĘBA
Już w przyszły poniedziałek 17 maja 2021r.


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

10.05.2021


OTWARCIE MIESZKANIA TRENINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

07.05.2021

Uczestniczymy w wielu projektach, a jeszcze więcej składamy wniosków by rozwijać naszą gminę Dąbrowa Białostocka.Wczoraj otworzyliśmy wspaniałe mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych. Innowacyjny program do którego jako burmistrz przystąpiłem od początku kadencji, by pomóc usamodzielnić się osobom niepełnosprawnym z gminy Dąbrowa Białostocka. Pilotażowy program w województwie podlaskim przyniósł niepowtarzalny efekt jako pierwsi zakończyliśmy remont, wyposażenie i rekrutacje osób. Zostaliśmy prekursorami nowej dziedziny funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie samodzielnie. Program „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” jest programem, który powinien być realizowany we wszystkich gminach w Polsce. Wykonanie remontu trwało niespełna 2 miesiące, kolejne 2 miesiące to czas na wyposażenie pod wymiar oraz zakup sprzętu elektronicznego i codziennego użytku.
Słowa podziękowania kieruje do pracowników ROPS w Białymstoku za przyjęcie mnie i gminy do projektu, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie za koordynację i opiekę merytoryczną, Urzędowi Marszałkowskiemu z Marszałkiem oraz Radnym Paweł Wnukowski za wspieranie naszych inicjatyw prawnie i organizacyjnie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z panią kierownik Agnieszka Poważa za pomoc w rekrutacji mieszkańców, Radnym Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z Przewodniczącym Adam Wojteczko na czele za wspieranie mnie jako burmistrza i motywowanie do kolejnych działań. Dziękuje również firmie z Dąbrowy Białostockiej Dąbnica Sp za solidne i dobre wykonanie remontu i wyposażenia, oraz telewizji SokolkaTV za materiał filmowy i isokolka za udostępnienie zdjęć.


Dofinansowanie na Klub Seniora+

07.05.2021

Nasza mała gmina ciągle się rozwija na różnych szczeblach i płaszczyznach życia naszych mieszkańców. Mamy kolejne dofinansowanie tym razem na Klub Seniora+Wszyscy wiemy, że dąbrowscy seniorzy są bardzo aktywni, podejmują wiele inicjatyw i czynnie uczestniczą w życiu społecznym gminy, do tej pory brakowało jednak miejsca, w którym mogliby się czuć jak u siebie w domu. Niebawem ten stan rzeczy pójdzie w zapomnienie!Dzięki aplikowaniu przez Gminę Dąbrowa Białostocka do programu „Senior+” starsi mieszkańcy naszego miasta i gminy zyskają przyjazny, dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań obiekt – Klub Senior+. Pomieszczenia w budynku Komisariatu Policji przy ul. 1000-elcia zostaną odnowione i odświeżone. Powstanie sala obrad, kuchnia, pomieszczenie biblioteczno-komputerowe oraz sala do ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych. By ułatwić dostęp do Klubu dla osób o szczególnych potrzebach zamontowana zostanie platforma dla wózków inwalidzkich. Lokal zyska niezbędne wyposażenie: meble, zabudowę kuchenną, sprzęt AGD i przybory kuchenne, zestaw nagłośnieniowy, projektor, telewizor, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, wyposażenie do sali ćwiczeń i inne niezbędne urządzenia. Dofinansowanie wyniesie 62.000 zł, zaś wkład własny gminy to 15.500 zł. Tak wygląda obecnie lokal, który niedługo stanie się Klubem Seniora.Dla Was Drodzy Seniorzy


Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim

06.05.2021Dziś w Gminie Dąbrowa Białostocka jak co roku od 2019 obchodzony jest Dzień Pamięci o Generale Edwardzie Józefie Godlewskim pseudonim Garda, Izabelka.

Wspominamy naszego wielkiego bohatera i mieszkańca ziemi dąbrowskiej. Pamięć o Gen. Godlewskim jest dopóty żywa dopóki my przekażemy wieść młodym pokoleniom o Jego czynach i zasługach.
Generał Godlewski przebył długą drogę by wrócić do Ojczyzny z Imperium Rosyjskiego. I wolnej Ojczyźnie poświęcił całe życie. W 1920 roku - w wojnie polsko- bolszewickiej walczył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po klęsce kampanii wrześniowej 1939 roku wstąpił do podziemia. Tam działał w strukturach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Był komendantem AK Obszaru Białystok, a później Okręgu Kraków. Zmarł pod koniec kwietnia lub w początku maja 1945 w obozie Mauthausen-Gusen Niemcy z wycieńczenia i zastosowanej wobec Niego głodówki.
Był to nasz rodak, chcemy o nim pamiętać. 3 maja składamy kwiaty pod pomnikiem generała Sulika, zaś dziś – pod pomnikiem tu, w Harasimowiczach. Pamiętamy o wszystkich bohaterach – mówił burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz. – Zachęcam mieszkańców gminy, ale także przejezdnych i turystów, aby zatrzymać się pod tym pięknym obeliskiem.


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

05.05.20213 maja 2021 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Stanisława B.M., w której uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe: OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Na koniec mszy uroczyste przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. Następnie pod pomnikiem Generała Nikodema Sulika nastąpiło uroczyste złożenie wieńców oraz kwiatów przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, Ks. Proboszcza Adama Horaczego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pawła Wnukowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Wojteczko, oraz delegacje: Straży Granicznej, Strażaków Gminnej OSP, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, Rady Seniorów, Samorządowego Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej, Zespółu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku, Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, harcerzy 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej "Gladius", Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Szanowni Państwo zgromadzeni na Gminnych obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3 maja, drodzy mieszkańcy.
230 lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję, która była drugą ustawą zasadniczą w świecie po konstytucji amerykańskiej. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego, było triumfem polskiego konstytucjonalizmu. Konstytucja 3 Maja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej, należy bez wątpienia do najjaśniejszych i najlepiej znanych kart naszej historii.Ustawa zasadnicza z 3 maja 1791 roku spotkała się z uznaniem i wyzwoliła entuzjazm znacznej części Polaków. Niosła nadzieję na przemiany, których konieczność była coraz powszechniejsza. Była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej.Na myśl przychodzą dziś słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone przed laty w czasie nabożeństwa dziękczynnego, który powiedział wtedy: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość”.
W te pierwsze majowe dni postać Ojca Świętego bardzo mocno zawierzonego Maryi w słowach ,,Totus Tuus’’ cały Twój poszukujemy zjednoczenia i pomocy w tych trudnych czasach pandemii. Symbolami naszego przywiązania do Ojczyzny i jedności niech będzie modlitwa w kościołach, domach w gronie rodziny, kapliczkach przydrożnych oraz towarzysząca nam nieustanie flaga biało-czerwona. Dumna i niezwyciężona głosząca wspólnotę myśli i serc naszych. Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II, z chwały patriotycznych czynów naszych przodków i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świecie. Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji Trzeciego Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który powtarzał – „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana.” Witaj majowa jutrzenko świeć naszej Polskiej krainie przynoś nam zawsze pokój i nadzieję oraz miłość i sprawiedliwość.
Słowa podziękowania kieruje do wszystkich delegacji zgromadzonych na uroczystości Ks. Proboszcz Andrzej Horaczy, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Paweł Wnukowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wojteczko z Radnymi, Straż Graniczna w Nowym Dworze, Gminne OSP Antoni Hrynkiewicz, Stanisław Kirejczyk z pocztem sztandarowym, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy z pocztami sztandarowymi, Rada Seniorów z Przewodniczącym Stanisławem Danilewicz, Harcerze drużyn Dąbrowskich, Klasa mundurowa z LO w Dąbrowie Białostockiej, chór parafialny z organistą Kazimierzem Gniedziejko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej z dyrektorem Maćkiem Sulikiem oraz wszystkim zgromadzonym.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.